วันพระไม่ได้มีหนเดียว

วันพระไม่ได้มีหนเดียว เป็นสุภาษิตที่มี ความหมายทั้งในเชิงบวกและลบ ในแง่บวก หมายถึง … ไม่ให้รู้สึกท้อแท้ ถ้าวันนี้ทำไม่ได้ ก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ได้ในวันข้างหน้า … ถึงแม้จะสามารถแยกว่าคำไหนเป็น สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ….. ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่งๆ หรือทำแค่พอกินไปวันหนึ่งๆ ซึ่งสำนวนนี้ …. ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.