หน้าไหว้หลังหลอก

หน้าไหว้หลังหลอก

สำนวน “หน้าไหว้หลังหลอก” หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมต่อหน้าเราอย่างหนึ่ง (ดี) แต่ลับหลังเรากลับทำอีกอย่างหนึ่ง (ไม่ดี) โดยทั่วไปคนเหล่านี้จะมีลักษณะที่เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจผสมอยู่ด้วย

ตัวอย่างของ “หน้าไหว้หลังหลอก” เช่น ต่อหน้าเรากล่าวสรรเสริญเยินยอเรา แต่ลับหลังกลับนินทาให้ร้ายเรา หรือ ต่อหน้าเราเป็นคนขยันขันแข็งจนเราต้องออกปากชมเชย แต่เมื่อลับหลังเรากลับเป็นคนที่ขี้เกียจอย่างร้ายกาจ หรือ ต่อหน้าเราเป็นสุภาพเรียบร้อย แต่ลับหลังเรากลับเป็นคนหยาบคาย ก้าวร้าว เป็นต้น