หมูจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอด

หมูจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอด หมายถึง การที่เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ที่ผู้อื่นกำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า หมูจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอด นิยมใช้ใช้เพื่อเตือนสติว่าอย่าสอดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือขัดขวางผลประฌยชน์ของผู้อื่น ซึ่งเขาทำมาจนจะสำเร็จอยู่แล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็มักใช้กับผู้ร้ายที่กำลังจะทำความชั่วสำเร็จอยู่แล้ว แต่ดันมีผู้มารู้เห็นหรือขัดขวางเสียก่อน ทำให้การกระทำนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่า

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน