เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง

เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง หมายถึง เกลียดตัวเขา แต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขา

ขยายความ : สำนวนสุภาษิตไทย คำว่า “เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง” นิยมใช้กับคนที่ออกแนวเห็นแก่ตัวหรือไม่มีทางเลือก จะว่าหน้าไหว้หลังหลอกก็ได้ กล่าวคือ ไม่พอใจ ไม่ชอบคนไนั้น แต่ก็ยังพอใจจากผลประโยชน์ที่เขาให้ ตัวอย่างเช่น นายน้อยเป็ยลูกน้องเสี่ยมาก นายน้อยไม่ชอบนิสัยเสี่ยมากเป็นการส่วนตัว และไม่ชอบครอบครัวของเขาด้วยที่ชอบทำงานไม่สุจริต แต่ก็ยังก้มหน้าก้มตาทำงานให้เสี่ยมากต่อไป เพราะพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน