เกลือจิ้มเกลือ

เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทย คำว่า “เกลือจิ้มเกลือ” นิยมใช้เมื่อต้องใช้วิธีตอบโต้ในแบบที่สาสม แบบไม่ยอมกัน เช่น ดช.กบ ฟ้องครูว่า ดช.แมว แอบกินขนมในห้องเรียน ดช.แมว จึงฟ้องครูว่า ดช.กบ ก็แอบกินเหมือนกัน แถมยังชวนเพื่อนๆคนอื่นกินด้วย เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน