เกลือเป็นหนอน

สำนวนสุภาษิต “เกลือเป็นหนอน” หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า

ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า เกลือเป็นหนอน นิยมใช้เมื่อพบว่าพรรคพวกเดียวกันเอง เป็นไส้ศึก เอาความลับ แผนการ หรือข้อมูลสำคัญ ไปให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่ง

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน