เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ขยายความ – สำนวนไทย คำว่า “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” นิยมใช้กับคนหรือแสดงอาการที่ชอบเก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆสะสม จนสามารถผสมเป็นสิ่งที่ต้องการได้ เช่น นายน้อย ต้องการตบแต่งบ้านใหม่ แต่ไม่มีเงินมากพอ จึงใช้วิธีค่อยๆทำ ค่อยๆปรับ ค่อยๆแต่งตามกำลังกายและกำลังเงินของตน จนในที่สุดก็ได้บ้านที่ตกแต่งตามความต้องการของตน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน