เก็บเล็กผสมน้อย

เก็บเล็กผสมน้อย หมายถึง เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย

ขยายความ – สำนวนไทย “เก็บเล็กผสมน้อย” นิยมใช้เพื่ออธบายนิสัยการรู้จักออม รู้จักเก็บเงินเก็บทอง ทีละเล็กทีละน้อย จนพอกพูนมากขึ้น สำนวน เก็บเล็กผสมน้อย มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า เก็บหอมรอมริบ

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน