เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หมายถึง ทำดีแต่แรก แล้วมาทำเสียตอนหลัง

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า นิยมใช้อธิบายพฤติกรรมของคนที่เริ่มสิ่งดีๆเอาไว้ แล้วกลับทำลายสิ่งๆนั้นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการธนาคารริเริ่มการบริการลูกค้าแนวใหม่โดยการเตรียมเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวไว้ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคาร แต่มาวันหนึ่งเขากลับสั่งยกเลิกบริการนี้ด้วยเหตุผลว่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ (แล้วทำไมไม่คิดเรื่องนี้ก่อนริเริ่มโครงการ) เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน