เขียนเสือให้วัวกลัว

เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า เขียนเสือให้วัวกลัว นั้นนิยมนำมาใช้เมื่อจำเป็นต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเสียขวัญ ตื่นกลัว หรือไม่กล้าคิดจะต่อสู้อีก ตัวอย่างของสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวเช่น ครูฝ่ายปกครองทำการเชิญผู้ปกครองของเด็กที่ชอบหนีเรียนมาพบ เพื่อแสดงให้เด็กคนอื่นๆรู้ว่าเอาจริง หรือ ทหารอากาศใช้เครื่องบินรบรุ่นใหม่ทำการทิ้งระเบิดใส่กองบัญชาการของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้รู้ว่าถ้าขืนบุกรุกเข้ามาอีกจะต้องโดนตอบโต้อย่างรุนแรง หรือ ผู้จัดการลงโทษไล่ออกกับผู้ยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน