เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย หมายถึง ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี

ขยายความ – สำนวนสุภาษิต เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย นิยมใช้อธิบายคนสองคนหรือมากกว่า ที่สามารถเข้าขากันได้ดี ไม่มีความขัดกันเลย ส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องการพูดเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น นายสนองเป็นคนชอบพูดเล่นมุข ส่วนนายเมยก็ตอบรับมุขของนายสนองได้เป็นอย่างดี เพื่อนๆจึงชอบพูดว่าสองคนนี้เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยนะ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน