เข้าด้ายเข้าเข็ม

เข้าด้ายเข้าเข็ม หมายถึง คับขัน, สำคัญ

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เจ้าด้ายเข้าเข็ม นิยมไว้เปรียบเทียบเวลาที่สำคัญ เวลาที่จะพลาดไม่ได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าห้ามกีะพริบตากันเลยทีเดียว ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรียกว่าเข้าด้ายเข้าเข็ม ตัวอย่างเช่น ช่วง 10 นาทีสุดท้ายของกีฬายอดฮิตที่กำลังสูสี ช่วงเวลาการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของลูกค้าว่าจะเลือกซื้อสินค้าของใคร หรือ การกลับรถในชั่วโมงเร่งด่วนที่การจราจรหนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องใช้สติและสมาธิมากจนไม่ควรรบกวน

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน