เข้าตาจน

เข้าตาจน หมายถึง หมดทางไป หมดทางที่จะแก้ไข หมดหนทางหากิน

ขยายความ – สำนวน เข้าตาจน นิยมใช้เปรียบเทียบเวลาที่คนหมดหนทางจะดิ้นรน ไม่รู้จะไปทางไหน หรือแก้ไขอย่างไร ตัวอย่างเช่น นายณรงค์ตกงานจากการปิดตัวของบริษัทโดยไม่ได้รับเงินชดเชย และยังไม่สามารถหางานใหม่ได้เนื่องความรู้ความสามารถยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากนัก แถมยังต้องจ่ายค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเล่าเรียนลูก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ทำให้เงินไม่พอใช้และหมุนเงินไม่ทัน จนต้องกู้หนี้ยืมสินเป้นหนี้จำนวนมากทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ดังกล่าว โบราณท่านได้กล่าวไว้ว่า นายณรงค์ถึงคราวเข้าตาจนแล้ว

หมายเหตุ เข้าว่าเข้าตาจนนั้น เป็นการเปรียบเทียบกับการเล่นหมากรุก ซึ่งเมื่อขุนของอีกฝ่ายถูกรุกจนไม่สามารถหาทางไปต่อหรือทางเดินได้แล้ว เขาจะเรียกขุนนั้นเดินเข้าตาจนแล้วนั้นเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน