เข้าตามตรอก ออกทางประตู

เข้าตามตรอก ออกทางประตู หมายถึง การทำตามธรรมเนียมประเพณี

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า เข้าตามตรอก ออกทางประตู คนโบราณท่านใช้สอนให้คนเรารู้จักการทำตามประเพณีที่ถูกต้องดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักใคร่ชอบพอกับหญิงสาวใด ควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อแนะนำตนเอง ไปลามาไหว้ ไม่แอบคบกันหรือแอบทำอะไรที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะไม่ถูกต้องตามประเพณีแล้ว ยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วย

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน