เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึง ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม นั้น โบราณท่านใช้สอนให้เรารู้จักการปรับตัว เปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ ไม่ทำตัวแปลกแยกหรือทำตัวเป็นแกะดำ เพราะจะได้ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆได้ยากนั่นเอง แต่สำนวนนี้สอนให้ปรับตัวในทางที่ดีนะครับน้องๆหนูๆ ไม่ใช่ว่าเราเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีนิสัยเลว เราต้องทำนิสัยเลวไปด้วย แบบนั้นไม่ถูกต้องนะครับ…

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน