เด็ดบัวไม่ไว้ใย

เด็ดบัวไม่ไว้ใย หมายถึง ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า เด็ดบัวไม่ไว้ใย นิยมใช้กับการตัดสินใจที่จะเลิกคบหาสมาคม หรือ ตัดขาดจากเครือญาติ ไม่สนใจหรือใส่ใจอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น นายนพเป็นหลานปู่ของนายบัว นายนพเป็นคนเกเรก้าวร้าว ชอบทำความเดือนร้อนมาให้คนในครอบครัวเป็นประจำ ครั้งสุดท้ายไปกินเหล้าจนเมาแล้วขับรถชนคนข้ามถนนบาดเจ็บ นายบัวสุดเอือมระอากับพฤติกรรมของนายนพ จึงตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ช่วยเหลือ ตัดญาติกันไป เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน