เนื้อเต่ายำเต่า 

เนื้อเต่ายำเต่า หมายถึง นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนอีกครั้ง โดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เนื้อเต่ายำเต่า เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบถึงการลงทุนที่ชาญฉลาดมาก กล่าวคือ เป็นการลงทุนโดยใช้กำไรหรือผลตอบแทนอื่นๆเท่านั้น ไม่มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินใหม่ ดังนั้นจะได้กำไรกลับมาในอัตราที่เพิ่มพูน เงินทุนในกระเป๋าก็ยังอยู่ครบถ้วน การลงทุนแบบนี้ถึงแม้จะเติบโตช้ากว่าการลงทุนแบบการลงเงินเพิ่มหรือการกู้เงินมาลงทุน แต่ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก ถึงแม๊จะเจ๊ง ก็ยังเหลือเงินทุนเดิมอยู่เสมอ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน