เรือใหญ่คับคลอง

เรือใหญ่คับคลอง หมายถึง คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “เรือใหญ่คับคลอง” นั้น โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่เคยใหญ่โต มีอำนาจวาสนาบารมี แต่เมื่อถึงเวลายากจนหรือตกต่ำ กลับทำตัวให้อยู่เหมือนชาวบ้านทั่วไปหรืออยู่แบบให้สมฐานะของตนเองไม่ได้

ตัวอย่างเช่น
– เมื่อก่อนลุงข้างบ้านเราแกเคยรวยมาก เป็นปลัดกระทรวง แต่โดนไล่ออกเพราะทุจริต ตอนนี้ไปไหนก็ยังทำตัวเป็นเรือใหญ่คับคลอง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มีอำนาจวาสนาอะไรแล้ว
– นายดูคุณบรรจงสิ แกเคยเป็นผู้จัดการบริษัทอื่นก่อนที่จะมาทำงานเป็นเสมียนธรรมดาที่บริษัทเรา แต่ก้ชอบทำตัวเป็นเรือใหญ่คับคลอง ชอบสั่งงานนุ่นนี่ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้ว
– ตอนนี้บ้านเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเก่าแล้ว บริษัทเราล้มละลาย เราต้องปรับตัวและอยู่ให้สมฐานะนะลูก อย่าทำตัวเป็นเรือใหญ่คับคลอง