เสียน้อยเสียยาก

คำพังเพย “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” หมายถึง เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย ทำให้ต้องเสียมากกว่าเดิม

ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย นิยมใช้กับคนที่เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายน้อยๆไม่ยอมจ่าย แต่กลับปล่อยเอาไว้จนบานปลายและต้องเงินมากมายในการรักษาหรือซ่อมบำรุง

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน