เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
สำนวนไทยคำว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” หมายถึงการเห็นผิดเป็นชอบ หรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สำนวนนี้นิยมใช้กับบุคคลที่มักทำในสิ่งที่ชั่วร้าย แต่เข้าใจไปเองว่าสิ่งนั้นดีงามและสมควรกระทำ

ตัวอย่างของสำนวนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เช่น นายเอชอบดื่มสุรา โดยลงความเห็นเอาเองว่าสุราเป็นสิ่งที่ดี ดื่มแล้วมีความสุข ทั้งที่จริงแล้วสุราไม่มีข้อดีต่อร่างกายเลย ตัวอย่างอื่นก็เช่น นายเบียร์เป็นคนเจ้าชู้ สำส่อน คบกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนไปทั่ว โดยเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกของชีวิต ทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมาก ผิดทั้งศีลข้อ 3 ผิดศีลธรรมอันดีงาม และประพฤติผิดต่อภรรยาของตนอย่างร้ายแรง แถมอาจจะได้รับอันตรายจากสามีของผู้หญิงอื่นที่ตนเองไปมีสัมพันธ์ด้วย

อีกตัวอย่างที่พบได้มากในสังคมไทย นายเฉลิม ชอบรวยทางลัด ค้าขายยาเสพติด โดยเห็นว่าดี รวยเร็ว ใครห้ามปรามก็ไม่ฟัง สุดท้ายต้องโดนจับและถูกตัดสินจำคุก

ตัวอย่างเหล่านี้ โบราณท่านว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นผิดเป็นชอบโดยแท้