แกว่งเท้าหาเสี้ยน

แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง รนหาเรื่องเดือดร้อน

ขยายความ – สำนวนไทย “แกว่งเท้าหาเสี้ยน” นิยมใช้กับคนที่อยู่ดีๆไม่ชอบ ชอบรนหาที่ รนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเอง ตัวอย่างเช่น นายนพพรทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือนที่ดี มีชีวิตสุขสบาย วันหนึ่งได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเรียกร้องการขึ้นค่าแรง จึงดำเนินการประท้วงบริษัท ชวนพนักงานคนอื่นร่วมประท้วงด้วย จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริหารและถูกไล่ออกจากบริษัทในที่สุด คนนิสัยแบบนี้โบราณท่านเรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน