แกะดำ

แกะดำ หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี)

ขยายความ : สำนวน “แกะดำ” นิยมใช้กับคนที่ชอบทำอะไรต่างจากพวกพ้อง เช่น เพื่อนๆชวนกันไปกินข้าวสังสสรค์ แต่กลับไม่เคยไปด้วย ชอบแยกตัวไปเที่ยวคนเดียว หรือ ชาวบ้านเขาไปวัดทำบุญในวันพระ แต่ลุงไม่ไป กลับไปตกปลาเสียอย่างนั้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน