โง่เง่าเต่าตุ๋น 

โง่เง่าเต่าตุ๋น หมายถึง โง่ที่สุด

ขยายความ – สำนวนคำว่า โง่เง่าเต่าตุ๋น นิยมนำมาใช้กับผู้ที่ไม่มีความฉลาดเอาเสียเลย หรือใช้กับคนที่แสดงออกถึงการกระทำที่โง่มาก ๆ ออกมา ซึ่งปกตินิยมใช้กับกรณีหลังมากกว่า

ตัวอย่างเช่น
– ฉันนี่โง่เง่าเต่าตุ่นจริง ๆ ไม่น่าไปเห็นดีเห็นงามกับเจ้าสุเมธเลย
– การปกปิดความผิดของตัวเองและไม่ยอมรับความผิด เป็นการกระทำที่โง่เง่าเต่าตุ๋นที่สุด จำไว้นะลูก
– นี่เธอ เธอโกงเงินบริษัทแล้วเอาบิลปลอมมาปิดบัญชีแทน รู้มั๊ยว่ามันเป็นการกระทำที่โง่เง่าเต่าตุ๋นมาก ไม่นานก็จะโดนจับได้

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน