ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ หมายถึง พูดจาโลมเล้าหว่ายล้อมเพื่อให้ใจอ่อน

ขยายความ – สำนวนไทย ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ หรือ เอาน้ำเย็นเข้าลูบ นิยมใช้เมื่อเราต้องการพูดจาหว่านล้อมให้คนๆนั้นมีจิตใจที่สงบลง หรือ ให้ใจอ่อนและยอมตามที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อเจอคนกำลังโมโหและต้องการทำร้ายคู่กรณี เราก็เข้าไปพูดจาหว่านล้อมว่าการทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดี ต้องติดคุกติดตาราง ลูกเมียจะอยู่อย่างไร คู่กรณียังเด็กนักอาจจะพูดจาไม่คิด คงไม่ได้ตั้งใจทำให้ไม่พอใจ เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน