ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง

ขยายความ : สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” นิยมใช้ในหลายกรณี เช่น ในกรณีที่เราเห็นคนสวยมากเมื่อดูจากภาพภายนอกที่เห็น ก้ให้เตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่ขึ้นมาก็ได้ ไม่ใช่ความงามที่แท้จริงตามธรรมชาติ หรืออีกกรณีหนึ่ง ถ้าเราเกิดมาไม่สวยงามเหมือนคนอื่น อย่าได้นึกท้อแท้หมดกำลังใจ เพราะคนเราเมื่อได้รับการปรุงแต่ง ก็สามารถทำให้สวยขึ้นมาได้เหมือนกัน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน