ไก่รองบ่อน

ไก่รองบ่อน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

ขยายความ : สุภาษิตไทยคำว่า “ไก่รองบ่อน” นิยมใช้กับคนที่อยู่ในฐานะรอง ไม่ใช่ตัวเลือกแรก เช่น นายเอ จะถูกเรียกใช้งานก็ต่อเมื่อนายบีไม่ว่างเท่านั้น เนื่องจากไว้วางใจนายบีมากกว่า หรือ นายเอกเป็นนักร้องคนหนึ่งของวงดนตรี แต่หัวหน้าวงไม่ค่อยเรียกขึ้นร้อง จะมีโอกาสได้ร้องก็ต่อเมื่อนักร้องของวงหลักไม่สบายหรือติดกิจธุระเท่านั้น คำว่าไก่รองบ่อนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าตัวสำรองนั่นเอง

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน