ไก่อ่อน

ไก่อ่อน หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ

ขยายความ : สำนวน “ไก่อ่อน” นิยมใช้กับคนที่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ จึงมักทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เช่น นักมวยฝึกหัด นักศึกษาฝึกงาน นักขายสมัครเล่น ซึ่งคนเหล่านี้ยังต้องใช้เวลาฝึกฝนเพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับตนเอง

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน