ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

สำนวนไทยคำว่า “ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่” หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ขยายความ : สำนวนไทยคำว่า ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ นิยมใช้กับคนสองคนที่รู้ทันกัน รู้ไส้รู้พุง รู้นิสัยใจคอ รู้ความลับซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงมักจะกินกันไม่ลงเพราะรู้ทันกันโดยตลอด

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน