ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน

ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน.

ขยายความ : สุภาษิตไทยคำว่า “ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน” นิยมใช้กับผู้หญิงที่เหลี่ยมจัด ชั้นเชิงสูง มักจะมีอายุแล้วพอสมควร ผ่านโลกมามาก ดังนั้นจึงรู้เท่าคนเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชาย ในบางกรณีใช้กับผู้หญิงที่ชอบใช้อุบายเพื่อให้ได้ชายหนุ่มอายุน้อยมาเป็นของตน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน