ไขสือ

ไขสือ หมายถึง รู้แล้วทำเป็นไม่รู้

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ไขสือ มักใช้กับคนที่เราก็รู้ว่าเขารู้เรื่องราวต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเป็นอย่างดี แต่กลับแกล้งทำเป็นไม่รู้ หรือ ทำเป็นไม่สนใจ

ตัวอย่างเช่น
– นี่เธอ บอกเรื่องที่คุณครูคาดโทษรุ่นพี่คนนั้นมาซะดี ๆ อย่าทำไขสือ
– ฉันไม่รู้เรื่องนี้จริง ๆ นะ ไม่ได้แกล้งไขสือ
– คุณพ่อท่านรู้เรื่องนี้นานแล้ว แต่แกล้งทำเป็นไขสือไปอย่างนั้นเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน