ได้แกงเทน้ำพริก

ได้แกงเทน้ำพริก หมายถึง ลืมของเก่าเมื่อได้ขอใหม่

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ได้แกงเทน้ำพริก นิยมใช้กับคนที่มีนิสัยได้ใหม่แล้วลืมเกา เห่อของใหม่โดยไม่สนใจของเดิมที่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อน ตัวอย่างของสำนวนได้แกงเทน้ำพริก เช่น นายน้อมซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่ หลังจากได้มาก็เห่อมากขับเล่นทุกวัน ไปที่นั่นที่นี่ โดยทิ้งคันเก่าให้ฝุ่นจับเกิดสนิมโดยไม่ใส่ใจ บางครั้งสำนวนนี้ก็ใช้กับผู้ชายที่มีเมียน้อย หลงเมียน้อยจนหัวปรักหัวำ ไม่สนใจใยดีครอบครัวเดิมของตน เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน