70 คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ความหมายดีมากๆ

คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ความหมายดีๆ สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากจะได้คำคมความหมายดีๆ เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรืออาจจะเป้นแรงบันดาลใจ เพราะบางครั้งเราอาจจะกำลังท้อ หรือ กำลังมีความสุข ไม่ว่าจะอารมณ์ไหน ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งคำคมภาษาอังกฤษที่เราได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆนั้น เราคัดมาให้ ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต หรือ เรื่องของความรัก เช่น คำคมความรักภาษาอังกฤษ ก็มีเหมือนกัน เอาหล่ะ ชอบคำไหนก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับ

 

Don’t stop when you are tired stop when you are done
อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..แต่หยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

 

Some of life’s best lessons are learned at the worst times.
..บทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิต..บางครั้งเราก็เรียนรู้จากช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

 

Don’t let what other people think, stop you from doing the things you love.
อย่ายอมให้สิ่งที่คนอื่นคิดมาหยุดยั้งคุณจากการทำในสิ่งที่คุณรัก.

 

new day is another chance to change your life.
ทุกๆ วันใหม่ เป็นอีกโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต

 

Forget your past, forgive yourself and begin again.
ลืมอดีตของคุณไป.. ให้อภัยตัวเอง.. และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

คำคมภาษาอังกฤษ

 

It’s never too late to start again.
ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

Don’t let your dreams be dreams.
อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณ เป็นเพียงแค่ฝัน

 

Experience tells you what to do; Confidence allows you to do it.
ประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรทำอะไร แต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำ

 

It’s never too late, to get up and start all over again.
ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะลุกขึ้น…และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง…

 

I don’t regret things I’ve done. I regret the things I don’t do when I had a chance.
ฉันไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำไป..แต่เสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำเมื่อมีโอกาส..

 

Don’t wait until it’s too late.
..อย่ารอจนมันสายเกินไป..

 

It’s never too late to start again.
มันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง..

 

คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย

 

Be patient good things come to those who wait.
อดทนเข้าไว้ สิ่งดีๆ จะมาหาคนที่รู้จักรอ

 

Difficult doesn’t mean impossible. It simply means that you have to work hard.
“ยาก” ไม่ได้หมายความว่า “เป็นไปไม่ได้”แต่มันหมายความว่าคุณจะต้องพยายามให้หนักขึ้น

 

A head full of fears has no space for dreams.
..ถ้าในหัวเรามีแต่ความกลัว มันก็จะไม่มีที่ว่างให้กับความฝัน..

 

This is your life. Start living it, before its too late.
นี่คือชีวิตของคุณ ..จงใช้มันซะ…ก่อนที่มันจะสายเกินไป

 

คำคมภาษาอังกฤษ-พร้อมคำแปล

 

Never let go of your dream.
อย่าละทิ้งความฝันของคุณ

 

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

If you don”t fight for what you want, don”t cry for what you lost.
ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ ก็อย่าร้องไห้เวลาที่เสียมันไป

 

When you really pay attention, everything is your teacher.
เมื่อคุณใส่ใจจริงๆ ทุกสิ่งก็คือครูของคุณ

 

Never let go of your dream.
อย่าละทิ้งความฝันของคุณ

 

The measure of intelligence is the ability to change.
มาตรวัดความฉลาดคือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง -อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-

 

A river cuts through a rock, not because of its power but its persistence.
แม่น้ำตัดผ่านหินได้ ไม่ใช่เพราะ พละกำลัง แต่เพราะความไม่ลดละ -จิม วัตคินส์-

 

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

คำคมภาษาอังกฤษ

 

A good plan today is better than a perfect plan tomorrow.
แผนที่ดีของวันนี้ ย่อมดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้า

 

Every story has an end but in life every end is a new beginning.
เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆ ตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

 

You only live once, but if you “do it right”, “once is enough”.
คุณใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอ

 

Do it now. Sometimes “later” becomes “never”.
จงทำซะตอนนี้ บางครั้งคำว่า “ไว้ทีหลัง” จะกลายเป็นคำว่า “ไม่มีวัน”

 

When nothing is sure, everything is possible.
ในเมื่อไม่มีอะไรที่แน่นอน ทุกๆ สิ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

 

If you don”t fight for what you want, don”t cry for what you lost.
ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ ก็อย่าร้องไห้เวลาที่เสียมันไป

 

คำคมภาษาอังกฤษดีๆ

 

When you really pay attention, everything is your teacher.
เมื่อคุณใส่ใจจริงๆ ทุกสิ่งก็คือครูของคุณ

 

No matter how much it hurts, you have to hold your head up and keep going.
ไม่ว่าจะเจ็บปวดสักเพียงใด คุณต้องเชิดหน้าขึ้นเอาไว้ และก้าวต่อไป

 

We don”t grow when things are easy, we grow when we face challenges.
เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

 

Somtimes you need to fall before you can fly.
บางครั้งคุณจำเป็นต้องล้มก่อนที่จะลุก

 

No matter how much it hurts, you have to hold your head up and keep going.
ไม่ว่าจะเจ็บปวดสักเพียงใด คุณต้องเชิดหน้าขึ้นเอาไว้ และก้าวต่อไป

 

Half of being smart is knowing what you”re dumb at.
ครึ่งหนึ่งของความฉลาดคือการที่คุณรู้ว่าตัวเองโง่เรื่องไหนบ้าง -เดวิด เจอร์โรลด์-

 

คำคมภาษาอังกฤษ-พร้อมความหมาย

 

Pretty words are not always true and true words are not always pretty.
คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน

 

Worrying won’t stop bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good.
ความกังวลไม่ได้หยุดเรื่องเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้น มันเพียงแค่หยุดคุณจากการมีความสุขกับเรื่องดีๆ

 

Every story has an end but in life every end is a new beginning.
เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆ ตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

 

The future depends on what we do in the present.
อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน

 

I know I’m not the best but I’m trying my best.
ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ดีที่สุด แต่ฉันพยายามทำให้ดีที่สุด

 

When nothing is sure, everything is possible.
ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น -มาร์กาเร็ต แดร็บเบิ้ล-

 

The past cannot be changed, forgotten, edited or erased; it can only be ACCEPTED.
อดีตไม่อาจเปลี่ยน ลืม แก้ไข หรือลบทิ้งได้ ทำได้เพียง “ยอมรับ”

 

If you don”t fight for what you want, don”t cry for what you lost.
ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ ก็อย่าร้องไห้เวลาที่เสียมันไป

 

The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result.
นิยามของความวิกลจริตคือการทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา และคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป

 

Worrying won’t stop bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good.
ความกังวลไม่ได้หยุดเรื่องเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้น มันเพียงแค่หยุดคุณจากการมีความสุขกับเรื่องดีๆ

 

I know I’m not the best but I’m trying my best.
ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ดีที่สุด แต่ฉันพยายามทำให้ดีที่สุด

 

Lie to me once and it will never be the same again.
โกหกฉันเพียงแค่ครั้งเดียว มันก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก

 

We don”t grow when things are easy, we grow when we face challenges.
เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

 

Somtimes you need to fall before you can fly.
บางครั้งคุณจำเป็นต้องล้มก่อนที่จะลุก

 

Pretty words are not always true and true words are not always pretty.
คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน

 

Every story has an end but in life every end is a new beginning.
เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆ ตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

 

The future depends on what we do in the present.
อนาคต ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน

 

The future depends on what we do in the present.
“อนาคต”ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำใน”ปัจจุบัน”

 

It’s you road, and yours alone. Other may walk it with you, but no one can walk it for you.
..มันคือเส้นทางของคุณ และมันเป็นของคุณเท่านั้น คนอื่นอาจเดินไปบนเส้นทางนี้พร้อมๆกับคุณ แต่ไม่มีใครที่จะสามารถเดินแทนคุณได้..

 

The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยมคือ”รัก”ในสิ่งที่คุณทำ

 

The one greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
หนึ่งในความยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณคือการทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้

 

The past cannot be changed, forgotten, edited or erased; it can only be ACCEPTED.
อดีตไม่อาจเปลี่ยน ลืม แก้ไข หรือลบทิ้งได้ ทำได้เพียง “ยอมรับ”

 

Our life is what our thoughts make it.
ความคิดสร้างชีวิต

 

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.
การโหยหาในรักขจัดยากยิ่งกว่าความหิวโหยอาหาร

 

All life is an experiment. ชีวิตคือการทดลอง
The more experiments you make the better. ยิ่งทดลอง ก็ยิ่งช่ำชอง -ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน-

 

A good plan today is better than a perfect plan tomorrow.
แผนที่ดีของวันนี้ ย่อมดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้า

 

It is by chance that we met, by choice that we became friends.
เป็นความบังเอิญที่เรามาพบกัน แต่เราเลือกเองที่จะเป็นเพื่อนกัน

 

The only real failure in life is the failure to try.
ความล้มเหลวที่แท้จริงเพียงสิ่งเดียวในชีวิต คือล้มเหลวในความพยายาม

 

I”m a slow walker, but I never walk back.
ฉันอาจเป็นคนที่เดินอย่างเชื่องช้า แต่ฉันก็ไม่เคยเดินถอยหลัง -อับราฮัม ลินคอล์น-

 

You can”t make someone else”s choices so you shouldn”t let someone else make yours.
เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน

 

You know you are getting old when the candles cost more than the cake.
คุณจะรู้ตัวว่าแก่ขึ้น เมื่อราคาเทียนแพงกว่าเค้ก -บ๊อบ โฮพ-

 

Losers make promises they often break. Winners make commitments they always keep.
คนแพ้มักให้สัญญาแต่ไม่เคยรักษา คนชนะมักให้สัญญาที่รักษาได้เสมอ -เดนิส เวตลีย์-